Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy na praktyki zagraniczne 2023/2024

Regulamin:

Regulamin.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz.pdf

Jeśli brałeś udział w konkursach szkolnych to wypełnij poniższy plik:

Konkursy.pdf

Proszę o wypełnienie formularza oraz ewentualnego wypełnienia pliku o konkursach!

Formularz zgłoszeniowy
Data urodzenia musi być w formacie np. 12/04/2000

Adres zameldownia


Adres zamieszkania(wypełnić, jeśli inny niż zameldowania)


wpisz wartość np 30/10/2040
wpisz wartość np 30/10/2040

Wypisz tylko, gdy odpowiedziałeś Tak w poprzednim pytaniu